Minus 1 je bil izbran za udeležbo na The $2 Film Festival! / Minus 1 has been selected to be included in The $2 Film Festival! 🙂

$2 Film Festival